Inrichting schoolplein

Het schoolplein diende geïntegreerd te worden met het openbare plein met monumentale bomen en niveauverschil. Overleg met buurtgroep en samenwerking met de dienst Gemeentewerken was noodzakelijk.

Google maps: Rotterdam Zuid, Oranjeboomstraat hoek Persoonsstraat