Koepelgevangenis, Inrichting binnenplaatsje

Voor de beeldhouwer Gerard Höweler is een ontwerp voor de binnenplaats gemaakt waar hij een cirkel van vijf  ‘waterstenen’ in geplaatst heeft.
Bestrating-  en beplantingsadvies.