Transvaalbuurt, Beeldende Kunst in de Stadsvernieuwing

In een onderzoek naar mogelijke kunsttoepassingen bij het stadsvernieuwingsproces in de Transvaalbuurt (1984 Lambalk / Ylstra) zijn vijf plekken en toepassingen genoemd. Drie daarvan zijn door Flip Lambalk uitgevoerd:

Speelplaats Reitzstraat
Deze openplek is ingericht als besloten speelplaats voor kleinere kinderen. Keermuurtjes, gekleurde bestrating en een grote wandschildering op de kopse kant van een woning zijn de onderdelen.